1. Wat is Epte electrolyse en waar kan ik het voor toepassen?

Epte electrolyse is een therapievorm bedoeld voor de behandeling van (chronische) tendinopathieën die niet herstellen met andere therapievormen. Denk hierbij aan o.a. de fascia plantaris, achillespees, patellapees, gezamenlijke extensorenpees van de elleboog en de supraspinatuspees.

Praktisch gezien bestaat de behandeling uit enkele sessies waarbij je onder echogeleiding een acupunctuur of dry needle naald in de aangedane pees brengt. Hier wordt vervolgens een laag gedoseerde galvanische stroom op gezet. Dit zet een aantal chemische en fysiologische processen in gang die het herstel van de tendinopathie stimuleren. 

Een Epte electrolyse behandeling is overigens niet een op zichzelf staande therapievorm. Het wordt gecombineerd met een daarop afgestemd evidence based oefenprogramma. De combinatie van Epte electrolyse met oefeningen is een hele krachtige waarmee zelfs heel vervelende hardnekkige tendinopathieën goed te behandelen zijn.

2. Is het een pijnlijke behandeling?

De behandeling met Epte electrolyse wordt door de meeste mensen niet als pijnlijk ervaren. Het inbrengen van de naald kan soms wat gevoelig zijn, maar de stroom zelf is over het algemeen niet pijnlijk. 

Uiteraard is pijn heel subjectief en verschilt dit sterk per individu. Bij patiënten waarbij sprake is van hypersensitiviteit of bijvoorbeeld fibromyalgie dient men hier dus extra rekening mee te houden. Mensen met naaldenangst vormen wel een contra-indicatie. 

3. Hoe lang duurt een behandelsessie?

Een behandeling duurt ongeveer 15 minuten, inclusief hygiënische maatregelen, echografische handelingen en uitleg aan de patiënt.

4. Hoeveel behandelingen heb je nodig voor resultaat?

Er wordt aangeraden niet meer dan 4 tot 6 keer te behandelen met Epte electrolyse. Het streven is om binnen deze sessies tot een significante pijnreductie te komen. Chronische tendinopathieën kosten echter meer tijd om volledig pijnvrij te worden. Dit dient ook uitgelegd te worden aan de patiënt. Het flankerend beleid met een progressief opgebouwd oefenprogramma wordt doorgezet. Epte electrolyse doorbreekt de vicieuze cirkel waarin de pees zich bevind en zorgt dat de voorwaarden voor het herstel aanwezig zijn. De oefeningen zorgen er uiteindelijk voor dat de klacht helemaal verdwijnt.

5.Wat is de evidentie?

Uit wetenschappelijk onderzoek op dieren en mensen blijkt dat er verschillende gunstige fysiologische effecten optreden tijdens en na behandeling met Epte electrolyse.  Deze leiden tot een bespoediging van het herstel van tendinopathieën.