Naast hart- en vaatziekten vormen longziekten ook een groot probleem. Mensen met COPD, cystic fibrosis (taaislijmziekte), astma of die een longoperatie hebben ondergaan ondervinden dagelijks klachten die de kwaliteit van leven ernstig kunnen verslechteren.

Om weer grip op uw leven te krijgen is er de longfysiotherapeut er om u te helpen. Deze is opgeleid om mensen met acute of chronische longklachten te behandelen en te begeleiden en kan een waardevolle aanvulling zijn op de behandeling van uw arts.

Behandeling longfysiotherapie

Vaak is een patiënt al bij de huisarts of longarts geweest en is er aanvullend inspanningsonderzoek gedaan naar de longfunctie. De behandeling wordt hierop afgesteld en is erop gericht om het uithoudingsvermogen te verbeteren en de benauwdheid te verminderen. Hierdoor zal de kwaliteit van leven op een positieve manier beïnvloed. Dit gebeurt onder andere door middel van het
trainen van kracht en conditie.

Daarnaast krijgt u eventueel ook een andere ademtechniek of ontspanningsoefeningen aangeleerd en worden bijkomende psychische problemen bespreekbaar gemaakt. Hierbij leert u om bijvoorbeeld slijm op te hoesten en uw energie over de dag te verdelen. Het is ook belangrijk dat u gezond leeft. Dit houdt bijvoorbeeld in dat er gezond gegeten moeten worden, uw medicatie op tijd ingenomen moet worden en er voldoende bewegen wordt.

De behandeling kan in groepsverband of individueel plaatsvinden. Iedereen traint op zijn eigen niveau, maar in groepsverband kunnen wel ervaringen en tips uitgewisseld worden over hoe om te gaan met de gevolgen van de longaandoening.