Verrichtingscode

Omschrijving

Tarief

1000

Reguliere zitting fysiotherapie

€ 36,-

1001

Reguliere zitting fysiotherapie aan huis

€ 46,-

1100

Zitting kinderfysiotherapie

€ 44,-

1101

Zitting kinderfysiotherapie aan huis

€ 56,-

1103

Instructie/ overleg ouders van de patiënt

€ 44,-

1105

Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport

€ 36,-

1200

Zitting manuele therapie

€ 44,-

1201

Zitting manuele therapie aan huis

€ 56,-

1316

Groepszitting 2 personen

€ 36,-

1317

Groepszitting 3 personen

€ 25,-

1318

Groepszitting 4 personen

€ 22,-

1400

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

€ 58,50

1401

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek aan huis

€ 68,50

1700

Lange zitting voor patiënten met complexe en/of

meervoudige zorgvragen

€ 44,-

1701

Lange zitting voor patiënten met complexe en/of

meervoudige zorgvragen aan huis

€ 56,-

1864

Intake en onderzoek fysiotherapie

€ 54,-

1865

Screening en intake en onderzoek fysiotherapie met

Toeslag voor behandeling aan huis

€ 66,-

1870

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 41,-

1871

Intake en onderzoek na verwijzing aan huis

€ 53,-

1960

Niet nagekomen afspraak

€ 26,-