Verrichtingscode

Omschrijving

Tarief

1000

Reguliere zitting fysiotherapie

€ 35,-

1001

Reguliere zitting fysiotherapie aan huis

€ 45,-

1100

Zitting kinderfysiotherapie

€ 43,-

1101

Zitting kinderfysiotherapie aan huis

€ 55,-

1103

Instructie/ overleg ouders van de patiënt

€ 43,-

1105

Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport

€ 35,-

1200

Zitting manuele therapie

€ 43,-

1201

Zitting manuele therapie aan huis

€ 55,-

1316

Groepszitting 2 personen

€ 35,-

1317

Groepszitting 3 personen

€ 24,-

1318

Groepszitting 4 personen

€ 21,-

1400

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

€ 57,50

1401

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek aan huis

€ 67,50

1700

Lange zitting voor patiënten met complexe en/of

meervoudige zorgvragen

€ 43,-

1701

Lange zitting voor patiënten met complexe en/of

meervoudige zorgvragen aan huis

€ 55,-

1864

Intake en onderzoek fysiotherapie

€ 53,-

1865

Screening en intake en onderzoek fysiotherapie met

Toeslag voor behandeling aan huis

€ 65,-

1870

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 40,-

1871

Intake en onderzoek na verwijzing aan huis

€ 52,-

1960

Niet nagekomen afspraak

€ 25,-